Piotr Wroński 1 – Pomiary – 15/05/2024

1. Barki

564

2. Klatka

6

3. Talia

65465

4. Udo na środku

465

5. Łydka

465

6. Biceps

465