Piotr Wroński 1 – Pomiary – 15/05/2024

1. Barki

66546

2. Klatka

54

3. Talia

54

4. Udo na środku

654

5. Łydka

64

6. Biceps

654