Janusz Gól 10 – Pomiary – 07/05/2024

1. Barki

12

2. Klatka

12

3. Talia

12

4. Udo na środku

12

5. Łydka

12

6. Biceps

12